• Obecnie brak na stanie
FrSky Horus X10S Express
search
 • FrSky Horus X10S Express
 • FrSky Horus X10S Express
 • FrSky Horus X10S Express

FrSky Horus X10S Express

Produkt wycofany z produkcji/discontinued 

FrSky Horus X10S Express to radio 2.4GHz pracujące w protokołach ACCESS i ACCST, posiadające kolorowy wyświetlacz.

Najniższa cena ostatnie 30 dni: 2370,00zł (05.06.2023)

Mode: mode 2
Kolor: Srebrny
Ilość

help_outlineZapytaj o produkt
FrSky Horus X10S Express

FrSky Horus X10S Express

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Produkt wycofany z produkcji/discontinued 

Wraz z zapotrzebowaniem na dalsze rozszerzanie spuścizny nadajników z serii Horus, narodziła się wersja Horus X10/S Express. Z wieloma nowymi aktualizacjami, takimi jak stosowanie protokołu ACCESS i ulepszenia sprzętowe.

Horus X10/S Express korzysta z protokołu komunikacyjnego ACCESS, oferuje 24 kanały z większą szybkością transmisji i mniejszymi opóźnieniami, wyposażony w szybki interfejs cyfrowy modułu nadawczego, wraz z nową funkcją analizy widma i systemem operacyjnym ETHOS możliwe jest teraz sprawdzanie fal radiowych pod kątem szumów RF.

Zarówno X10, jak i X10S Express obsługują ładowanie balansujące dla akumulatora litowo-jonowego 2S za pośrednictwem kabla USB. Dostępna konstrukcja komory baterii to kolejna zmiana, o której warto wspomnieć, dzięki dwóm akumulatorom litowo-jonowym 18650 możesz oczekiwać, że będziesz mógł latać przez cały dzień. Express przenosi wszystkie funkcje swoich poprzedników, takie jak przemysłowy kolorowy ekran LCD i bardzo dokładne gimbale z czujnikami Halla M10/MC12P, które zapewniają najbardziej precyzyjną kontrolę. Dodatkowo posiada niezwykłą funkcję bezprzewodowego trenera PARA , która sprawia, że ​​nadajnik jest również kompatybilny z aplikacją FrSky Free Link i AirLink S. Wszystko to sprawia, że ​​wersja Express jest idealnym nadajnikiem do szybowców, helikopterów, multirotorów i każdego typu stałopłatów, jaki można sobie wyobrazić.

System operacyjny ETHOS
ethos.frsky-rc.com

ETHOS to całkowicie nowy system operacyjny, zaprojektowany od podstaw przez ekspertów RC, zapewniający użytkownikom potężne, intuicyjne i elastyczne doświadczenie, które może zmaksymalizować radość z modelarstwa RC!

Funkcje:

 • Obsługuje system operacyjny FrSky ETHOS
 • Szybki moduł interfejsu cyfrowego nadajnika z zainstalowanym protokołem ACCESS
 • Obsługuje funkcję analizatora widma
 • Obsługuje funkcję treningu przewodowego
 • Nowy bezprzewodowy system treningowy PARA
  – Szybki system treningowy z mniejszym opóźnieniem
  – Kompatybilny z aplikacją FrSky Free Link i AirLink S za pośrednictwem urządzeń mobilnych
 • Podwójne anteny wewnętrzne i pojedyncza odłączana antena zewnętrzna działają zgodnie, tworząc solidne łącze
 • Wykrywanie anteny i ostrzeżenie SWR
 • Przemysłowy wyświetlacz LCD: 480*272 czytelny kolorowy ekran zewnętrzny
 • Obsługuje ładowanie balansujące akumulator litowo-jonowy 2S z interfejsem Mini USB
 • Łatwo dostępna komora baterii (*Baterie nie są dołączone)
 • MC12P cyfrowe gimbale z czujnikiem halla o wyższej dokładności, 10-cio kulkowe łożyska i wydłużane końcówki drążków

Specyfikacja:

 • Wymiar: 213*225*112mm (dł. * szer. * wys.)
 • Waga: 950g (bez baterii)
 • System operacyjny: ETHOS / FrOS / OpenTX
 • Wewnętrzny moduł RF: ISRM-S-X10E
 • Liczba kanałów: 24 kanały
 • Zakres napięcia roboczego: 6,5 ~ 8,4 V (akumulator litowo-jonowy 2S)
 • Temperatura robocza: -10 ℃ - 60 ℃ (14 ℉ -140 ℉)
 • Prąd roboczy: 240mA przy 7,4 V (typowo)
 • Prąd ładowania: ≤1A ±200mA
 • Napięcie adaptera USB: 5,0 + 0,2 V
 • Prąd adaptera USB: > 2,0 A
 • Rozdzielczość podświetlanego wyświetlacza LCD: 480*272
 • Kompatybilność: Odbiorniki ACCST D16 i ACCESS

W zestawie:

 • Radio
 • Pasek na szyję
 • Walizka EVA
 • Koszyk na baterie 18650
 • Kabel USB

Opis na stronie producenta

03017087_sl-55

Opis

Częstotliwość
2.4GHz
Protokół
ACCESS
ACCST D16 v1
ACCST D16 v2
Napięcie zasilania
6,5-8,4V
Wymiary (Dł. * Szer. * Wys.)
213*225*112mm
Waga
950g
Ilość przełączników
8 przełączników (6 3-pozycyjnych, 1 2-pozycyjny, 1 2-pozycyjny chwilowy)
Typ gimbala
MC12P, wysoko precyzyjne czujniki Halla z 10 kulkowymi łożyskami
Typ gniazda rozszerzeń
Gniazdo JR
Wyświetlacz
480x272px
Kolorowy

Specyficzne kody

UPC
03017087
MPN
03017087

Warunki gwarancji

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
 1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
 2. „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
 3. „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
 4. „Gwarant” oznacza RC Expert Konrad Janke, ul. Stary Kisielin-Liliowe Wzgórze 10/2, 66-002 Zielona Góra;
 5. „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
 6. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
 7. „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane na podstawie jednego zgło­szenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników;
 8. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 1. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie
  1. 12 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem baterii i akumulatorów;
  2. 3 miesięcy dla baterii i akumulatorów;

   od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu , o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Gwaranta o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad.
 1. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 2. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona Sprzedawcy poprzez email: gwarancja@modele24.pl lub formularz elektroniczny dostępny na stronie sklepu https://modele24.pl/index.php?controller=contact lub w formie pisemnej.
 3. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z sprzedawcą sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy.
 4. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi, z tym, że jeśli do wykonania naprawy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych czas Naprawy może zostać wydłużony o czas sprowadzenia części zamiennych. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.
 5. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Gwaranta będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 6. Gwarant, Sprzedawca nie będą ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej.
 7. Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 14 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie Sprzętu spowodowane przez strony trzecie (np. firma kurierska). Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta, przy czym termin, w któ­rym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 90 dni od daty zwrotu Sprzętu do Gwaranta po pierwszej próbie doręczenia i zostanie wyznaczony przez Gwaranta.
 8. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, numer fabryczny Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji rachunku lub paragonu stanowiącego – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
 9. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości do­tyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwaranta powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
 2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją;
 4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
 6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwaranta;
 7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwaranta;
 8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (np. kontakt z wodą, elektrolitem);
 9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
 10. części szklanych oraz żarówek;
 11. uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych;
 12. uszkodzeń pochodzących z wypadków (np. gdy model upadł z wysokości).
 1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Gwarantowi, jego naprawą oraz odebraniem. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in­stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 2. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi.
 3. Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad w następujących przypadkach:
 1. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji ujawni się wada objęta Gwarancją, któ­ra uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Sprzętu, a Gwarant odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do wykonania,
 2. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Gwaranta 5 Napraw Sprzętu ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej i w okresie tym wystąpi kolejna wada, której konieczność Naprawy zostanie potwierdzona przez Gwaranta,
 1. Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zobacz także