FrSky Tandem XE, carbon + metal case
search
 • FrSky Tandem XE, carbon + metal case
 • FrSky Tandem XE, carbon + metal case
 • FrSky Tandem XE, carbon + metal case
 • FrSky Tandem XE, carbon + metal case
 • FrSky Tandem XE, carbon + metal case

FrSky Tandem XE, carbon + metal case

zł3,250.00
Tax included

FrSky Tandem XE is a dual band (2.4GHz and 900MHz) D E S K T O P radio working in Tandem, ACCESS and ACCST protocols, with two displays for better operation. Upper for information display, lower touch for operation.

Transmitter on request, delivery time approx. 3 weeks

information about the MODE version, please put in the comment to the order!

Mode: mode 2
Color: Carbon fiber
Quantity

help_outlineAsk about product
FrSky Tandem XE, carbon + metal case

FrSky Tandem XE, carbon + metal case

I accept privacy policy rules  

Transmitter on request, delivery time approx. 3 weeks

information about the MODE version, please put in the comment to the order!

FrSky Tandem XE is a dual band (2.4GHz and 900MHz) D E S K T O P radio working in Tandem, ACCESS and ACCST protocols, with two displays for better operation. Upper for information display, lower touch for operation.

Building on the TANDEM series radios which apply simultaneous working 2.4G & 900M dual-band technologies, FrSky have released the much awaited TANDEM XE tray radio.  The XE is the largest form factor radio in the TANDEM series, developed to meet the needs of RC users who enjoy tray radio design, combined with the flexibility and quantity of switch inputs.  It’s stunning looks, together with its high quality build make it an obvious upgrade for the TARANIS X9E fans!

DUAL-SCREEN COLOR DISPLAY DESIGN

TANDEM XE adopts a dual-screen design, the main screen is a 4.3-inch color touch-screen which is used to operate ETHOS such as model configuration. A second smaller 2.4-inch color screen is positioned on the top of the radio to meet the needs of RC users who wish to have additional information separately displayed. The content displayed on the additional screen can be programmed (such as by Lua, configurable and personalized by user) in the system.

MODULAR DESIGN AND FLEXIBILITIES

TANDEM XE has been designed with flexibility in mind.  It not only features multiple switch input slots for further extending the control needs, it also benefits from customisable switch blocks which can also be replaced with alternative blocks with more input slots. Additional design features have been included to meet the needs of wider RC user communities, for example controlling the forward and reverse movement of RC crawlers can be achieved by customizing the side All CNC metal levers with the optional self-centering type accessory.   Likewise using the optional 3-axis extenders mounted on the gimbals offers many possibilities when used with RC ground vehicles. The XE includes a foldable stand/frame which can be easily folded away in the bottom of the radio body, and its design also provides a good solution to attach the tray radio strap.

BUILT-IN MASS STORAGE & BATTERY EXTENSION

In order to save the user the trouble of deciding the storage capacity, TANDEM XE comes with a built-in 8GB flash storage that offers plenty of file storage to meet all of your radio’s storage needs, along with high data transmission speed. And for the users who are looking for a bigger battery capacity than the included XE 4000mAh Li-Po battery, the XE offers a bigger battery bay that can accommodate larger battery packs if needed.

Features:

 • Carbon Fiber Center Panel + CNC Metal Panel
 • Modular Design | Replaceable Blocks with Customized Multiple Inputs
 • MC11 All CNC High-Precision Hall-Sensor Gimbals with 10 Ball-Bearing
  • Adjustable 45° / 60° stick travel (Additional Travel Limiter Tool is required)
  • 8° rotatable panel
 • 6 Trims & 4 Retractable Knobs & 2 All CNC Metal Side Levers & 2 Linea Sliders
 • Main Color Touch-Screen Display with Operating ETHOS
 • Top Color Screen with User Configurable Data Display (such as by Lua)
 • 6 Quick-Mode Custom Buttons
 • Lite Type External Module Bay
 • Fordable Radio Stand/Frame also for Attaching Radio Strap
 • Built-in TD 900M/2.4G Dual-Band Internal RF Module
 • Built-in Flash Storage: 8GB
 • External TF card slot for storage extension
 • Haptic Vibration Alerts and Voice Speech Outputs
 • Supports Recharge System for 2S Li-ion Battery
 • High-speed PARA Wireless Training System
 • Big Size Battery Bay for the Battery Capacity Upgrade

Specyfications:

 • Dimension: 345*262*82mm(L*W*H)
 • Weight: 1357g(Battery Excl.)/ 1492g(Battery Incl.)
 • Operating System: ETHOS
 • Internal RF Module: TD-ISRM
 • Number of Channels: 24 channels
 • Operating Voltage Range: 6.5 ~ 8.4V (2S Li-battery)
 • Operating Temperature: -10°C~60°C (14°F~140°F)
 • Battery Bay Size: 86*61*20mm(L*W*H)
 • Data Transmission & Charging Interface: USB Type-C
 • USB Adaptor Voltage and Current: 5V+0.2V, >2.0A
 • Built-in Flash Storage: 8GB
 • Main 4.3” Touch-Screen Display Resolution: 800×480
 • Top 2.4” Color Screen Display Resolution:320×240
 • Compatibility: ACCST D16 & ACCESS 2.4G & ACCESS 900M & TD Modes

Description on the manufacturer's website

03010168-9

Data sheet

Additional functions
Adjustable 45° / 60° stick travel (Additional Travel Limiter Tool is required)
Bluetooth interface
Rotating gimbals within adjustable L/R 8°
Frequency
2.4GHz
2.4GHz&900MHz
800MHz
Protocol
ACCESS
ACCST (900MHz)
ACCST D16 v2
TD (Tandem)
Operating Voltage
6,5-8,4V
Dimension (L*W*H)
345*262*82mm
Weight
1357 g (bez baterii)
1492 g (z baterią)
Switch count
6 Quick-Mode Custom Buttons
6 trims
8 switches
» 1pcs, 2-position
» 1pcs, 2-position momentary
» 6pcs., 3-pos
Gimball type
MC11, High-Precision Hall-Sensor Gimbals with All-CNC Metal Panel, 10 Ball-Bearings, adjustable 45° travel and 8° rotatable for gimbal dial
External module bay type
Lite bay
Screen
4,3"
800x480px
Additional screen: 2.4", 320x240px, color
Color
Touchscreen

Specific References

UPC
03010168
MPN
03010168

Warunki gwarancji

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
 1. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
 2. „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
 3. „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
 4. „Gwarant” oznacza RC Expert Konrad Janke, ul. Stary Kisielin-Liliowe Wzgórze 10/2, 66-002 Zielona Góra;
 5. „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
 6. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
 7. „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane na podstawie jednego zgło­szenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników;
 8. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 1. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie
  1. 12 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem baterii i akumulatorów;
  2. 3 miesięcy dla baterii i akumulatorów;

   od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu , o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Gwaranta o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad.
 1. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 2. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona Sprzedawcy poprzez email: gwarancja@modele24.pl lub formularz elektroniczny dostępny na stronie sklepu https://modele24.pl/index.php?controller=contact lub w formie pisemnej.
 3. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z sprzedawcą sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy.
 4. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi, z tym, że jeśli do wykonania naprawy konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych czas Naprawy może zostać wydłużony o czas sprowadzenia części zamiennych. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.
 5. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Gwaranta będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 6. Gwarant, Sprzedawca nie będą ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej.
 7. Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 14 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie Sprzętu spowodowane przez strony trzecie (np. firma kurierska). Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta, przy czym termin, w któ­rym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 90 dni od daty zwrotu Sprzętu do Gwaranta po pierwszej próbie doręczenia i zostanie wyznaczony przez Gwaranta.
 8. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, numer fabryczny Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji rachunku lub paragonu stanowiącego – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
 9. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości do­tyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Gwaranta. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwaranta powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
 2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją;
 4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
 6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwaranta;
 7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwaranta;
 8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (np. kontakt z wodą, elektrolitem);
 9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
 10. części szklanych oraz żarówek;
 11. uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych;
 12. uszkodzeń pochodzących z wypadków (np. gdy model upadł z wysokości).
 1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Gwarantowi, jego naprawą oraz odebraniem. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in­stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 2. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi.
 3. Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad w następujących przypadkach:
 1. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji ujawni się wada objęta Gwarancją, któ­ra uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Sprzętu, a Gwarant odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do wykonania,
 2. jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Gwaranta 5 Napraw Sprzętu ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej i w okresie tym wystąpi kolejna wada, której konieczność Naprawy zostanie potwierdzona przez Gwaranta,
 1. Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

You might also like